Välkommen

Välkommen

Föreningen är en sammanslutning för män födda 1933.
Föreningen är obunden såväl politiskt som religiöst och
har till ändamål att sammanföra medlemmarna till
sällskaplig samvaro. Så står det i våra stadgar och till
detta kan tilläggas att föreningen är en unik mötesplats
för män som har vuxit upp under exakt samma tidsperiod men
i olika yrkesmiljöer. Med andra ord: Vi har upplevt samma
historiska händelser men från ganska olika utsiktspunkter.
Vi årsbröder har därför lätt att prata med varandra och
mycket att ge varandra under våra otvungna sammankomster.
Någonting annat än sällskaplig samvaro krävs inte av oss.

Hur blir man medlem?
Nya medlemmar väljs in på rekommendation av en gammal
medlem, en fadder När du blivit rekommenderad fattar
styrelsen beslut om ditt medlemskap. För närvarande är
årsavgiften 250 kronor. (Vill du känna dig för innan du
bestämmer dig, kan din fadder bjuda in dig till ett av
våra möten så att du får träffa medlemmar och styrelse.)

Vad gör föreningen?
Föreningen arrangerar cirka tio träffar per år, varav
flera är med damer. Vi äter regelbundet lunch tillsammans
och ibland en god middag kanske kombinerat med ett
föredrag eller någon underhållning. Vi gör studiebesök och
ibland resor, någon gång utomlands Vid dessa senare
aktiviteter är alltid våra damer medbjudna.

Som medlem i Sällskapet Årsföreningarna blir vi också
inbjudna till de arrangemang som detta ordnar och även
till den årliga golftävlingen och bridgeturneringen som
sker tillsammans med övriga årsföreningar.

Är du intresserad?
Vänd dig i så fall till din fadder, som kan förse dig med
en ansökan, eller tag kontakt med föreningens ordförande
eller sekreterare om Du saknar fadder.

Ordförande: Karl Mörner, 070 945 07 35
Sekreterare: Malte Jönson, 070 797 45 71